„Pomáháme těm, kteří za nás sloužili“

Nadační fond REGI Base I. zajišťuje výběr speciálních osobních asistentům pro zraněné vojákům a následnou možnou speciální rehabilitační péči v zahraničí. Nadační fond REGI Base I. pomáhá od roku 2011 novodobým válečným veteránům, později rozšířil svoji pomoc i na vojáky, policisty, hasiče, zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.
Škála aktivit se neustále rozšiřuje, nadační fond zajišťuje nejen rehabilitační péči v ČR nebo zahraničí, ale pomáhá s výběrem osobních asistentů, spolupracuje s renomovanými rehabilitačními ústavy nebo hledá prostředky na nadstandardní rehabilitační pomůcky. V neposlední řadě hledá cesty, jak téma pomoci „těm, kteří za nás sloužili“ do povědomí veřejnosti přednáškami a nejrůznějšími, většími či menšími akcemi. A protože často pomáhá nejen samotná pomoc, ale i upozornění na potřebu této pomoci, Nadační fond REGI Base pořádá i veřejné sbírky. Prostřednictvím silných příběhů se snaží podpořit solidaritu s těmi, kteří pomáhali, když mohli, a nyní potřebují, aby společnost pomohla zase jim.

„Vlčí mák – symbol nejen válečných veteránů

Den válečných veteránů je věnován památce padlých a obětí válek. Slaví se celosvětově dne 11.11 a jeho symbolem se stal květ vlčího máku.

Tento symbol má svůj původ v básní ,,Na Flanderských polích“ z roku 1915, jejíž autorem je kanadský chirurg John Mc Crea, který během 1. světové války sloužil na západní frontě nedaleko belgického města Ypres a touto básní vyjádřil svůj žal nad zabitými spolubojovníky.

Nadační fond REGI Base I. si tímto dnem připomíná i naše české válečné, policejní, nebo hasičské veterány, kteří každodenně nasazovali svůj život za druhé.

Naším přáním je zajistit možnost nákupu vlčího máku v průběhu celého roku, aby mohlo být kontinuálně zajištěno financování pomoci těm, kteří za nás sloužili, tak jak to vyžaduje jejich zdravotní stav, nebo mimořádné události v rodině.

DARUJ

100,- Kč

500,- Kč

1000,- Kč

Transparentní účet REGI Base : Fio banka, a.s.
č.ú.: 290 0415 315 / 2010

Možnost zaslání dárcovské sms ve tvaru

DMS REGIBASE 30
DMS REGIBASE 60
DMS REGIBASE 90

na telefonní číslo 87 777

cena zaslané dms je 30,60, nebo 90 Kč


více na www.darcovskasms.cz

Galerie